Olimpiada Wiedzy o Gdańsku - edycja obywatelska 2015

Fundacja Gdańska po raz siódmy organizuje Olimpiadę wiedzy o Gdańsku. Łączna pula nagród za trzy pierwsze miejsca wynosi aż 10.000,- zł

Olimpiada wiedzy o Gdańsku jest projektem obywatelskim, wspieranym przez pracowników i przedstawicieli najważniejszych instytucji naukowych i kulturalnych Gdańska, m. in.: Uniwersytetu Gdańskiego, Akademii Sztuk Pięknych, Politechniki Gdańskiej, Pracowni Gdańskiej Instytutu Historii PAN, Muzeum Historycznego Miasta Gdańska, Biblioteki Gdańskiej PAN, Ośrodka Kształcenia Ustawicznego Nauczycieli, Centrum Edukacji Nauczycieli, Fundacji "Wspólnota Gdańska", Wydziału Edukacji Urzędu Miejskiego w Gdańsku i Towarzystwa Przyjaciół Domu Uphagena. Głównym jej celem jest propagowanie wśród mieszkańców Gdańska oraz wszystkich sympatyków jego historii, na tle dziejów Pomorza. Do gdańskich szkół Olimpiada wiedzy o Gdańsku powróciła po wielu latach nieobecności w roku szkolnym 2009/2010. We wrześniu i październiku 2009 r. odbyła się również pierwsza edycja obywatelska Olimpiady.

Eliminacje pisemne Olimpiady odbędą się w sobotę, 16 maja 2015 r. o godzinie 11.00. Zakres zagadnień obejmować będzie czasy najdawniejsze do współczesności w odniesieniu do problematyki politycznej, gospodarczej i społecznej, a także w wymiarze kultury materialnej i duchowej. Zarejestrowani uczestnicy zostaną powiadomieni o miejscu odbycia się eliminacji. W uroczystej gali finałowej, która odbędzie się w niedzielę 24 maja 2015 r. w dniu Święta Miasta o godzinie 17.00 weźmie udział 8 najlepszych uczestników eliminacji. Uczestnicy obu etapów podlegać będą ocenie jury.

Nagrody

I miejsce - Złoty Gdański Klucz Olimpijski i 5.000,- zł

II miejsce - Srebrny Gdański Klucz Olimpijski i 3.000,- zł

III miejsce - Brązowy Gdański Klucz Olimpijski i 2.000,- zł

Trójka zwycięzców oraz wszyscy finaliści otrzymają ponadto pamiątkowe dyplomy oraz tradycyjnie atrakcyjne nagrody i upominki ufundowane przez Patronów wspierających.

Zgłoszenia do udziału w Olimpiadzie można nadsyłać do 11 maja 2015 r. Tradycyjne karty zgłoszeń wraz z regulaminem dostępne są w siedzibie Fundacji Gdańskiej, można je również pobrać tutaj:

POBIERZ KARTĘ ZGŁOSZENIA

Można też skorzystać z:

REJESTRACJA ONLINE

 Należy również zapoznać się z:

WYKAZ LITERATURY

REGULAMIN

 

Tagi: