Olimpiada Wiedzy o Gdańsku - mamy pytania

W sobotę 1o godzinie 11.00 w auli Zespołu Szkół Łączności im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku 89 śmiałków zmierzyło się z pytaniami o historii i współczesności Gdańska.

W trakcie eliminacji zadaniem było rozwiązanie w czasie 60 minut testu wyboru składającego się z 50 pytań o zróżnicowanym stopniu trudności. Za pytania przysługiwały 1,2,3 lub 4 punkty.

Oto przykładowe pytania:

Za 1 punkt

Kim był Lech Bądkowski?

a. dziennikarzem i pisarzem

b. dyrektorem Stoczni Gdańskiem im. Lenina

c. biskupem gdańskim

Do urządzeń przeładunkowych w Starym Porcie Gdańskim (nad Motławą) obok Żurawia należała także:

a. Stara Szafarnia

b. Stara Wiadrownia

c. Stara Pakownia

Za 2 punkty

W okresie międzywojennym 1920-1939najważniejszym towarem przeładunkowym w gdańskim porcie był(o)?

a. węgiel

b. zboże

c. drewno i jego pochodne

Za 3 punkty

Joanna Schoppenhauer we wspomnieniach opisała eksperymentalne szczepienie ospy, któremu została poddana. Lekarzem, który prrzeprowadził szczepienie był:
 

a. Johann Philipp Breyn

b. Georg Remus

c. Nathaneal Matthaus von Wolff

Za 4 punkty

Znana pianistka Ewa Pobłocka chętnie powraca do Gdańska, ponieważ:

a. jest to miejsce jej urodzenia

b. była wieloletnim pedagogiem w gdańskiej Akademii Muzycznej

c. Jest absolwentką Państwowej Szkoły Muzycznej
 

Tagi: