RODO

Informacji dot. przetwarzania danych przez PÓŁNOCNA TV

 

RODO

Od 25 maja 2018 r. rozpoczyna obowiązywanie rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane popularnie, jako „RODO”). RODO obowiązywać będzie w identycznym zakresie we wszystkich krajach Unii Europejskiej, a więc także w Polsce i wprowadza szereg zmian w zasadach regulujących przetwarzanie danych osobowych, które będą miały wpływ na wiele dziedzin życia, w tym na korzystanie z serwisów Północnej TV.

Przedstawiamy Państwu zagadnienia dotyczące przetwarzania danych osobowych osób odwiedzających serwisy  Północnej TV.

Czym są dane osobowe?

Dane osobowe to, zgodnie z RODO, informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. W przypadku korzystania z naszych serwisów takimi danymi są np. adres e-mail, adres IP lub dane zawarte w nazwie konta poczty elektronicznej czy w innej usłudze oferowanej przez PÓŁNOCNA TV. Dane osobowe mogą być zapisywane jako IP w systemach teleinformatycznych Północna TV, które są używane podczas korzystania z naszych usług. W naszych serwisach internetowych i w aplikacjach używamy wyżej wskazanych technologii do zbierania i przetwarzania danych osobowych.

Zgoda

Informujemy, iż w ramach udostępnianych serwisów przetwarzać będziemy jako administrator Państwa dane osobowe w oparciu o prawnie uzasadniony interes.

Zgoda, która jest dobrowolna, jest niezbędna, aby przeglądać zasoby Północna TV. Jeśli nie zgadzacie się Państwo na stosowane technologie prosimy o zamknięcie strony i usunięcie ze swojego urządzenia. Jednocześnie informujemy, że Północna TV nie korzysta z cookies.

Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest PÓŁNOCNA TV Aneta Duraj

Nasze dane kontaktowe można sprawdzić pod tym adresem: http://www.polnocna.tv/contact

Kontakt z administratorem danych osobowych w Północna TV następuje
za pomocą adresu e-mail: anetdur@wp.pl

Podstawa i cel przetwarzania

RODO przewiduje kilka rodzajów podstawy prawnej dla przetwarzania danych. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych jest  cel świadczenia usługi, oraz dopasowania treści stron i ich tematykę, w tym tematykę ukazujących się tam materiałów do Państwa zainteresowań, analizowania ich i udoskonalania oraz zapewniania ich bezpieczeństwa. Taką podstawą prawną są pomiary statystyczne i marketing własny administratora jest tzw. uzasadniony interes administratora.

 

 

Państwa uprawnienia

Zgodnie z RODO, przysługują Państwu następujące uprawnienia związane z przetwarzaniem w naszych serwisach danych osobowych:

  • żądanie od administratora dostępu do danych osobowych,
  • żądanie od administratora sprostowania danych osobowych,
  • żądanie od administratora usunięcia danych osobowych,
  • żądanie od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  • wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
  • wniesienie skargi do organu nadzorczego – do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Przekazywanie

Dane mogą zostać przekazane innym organom publicznym, o ile:

  • są one upoważnione do tego obowiązującymi przepisami,
  • przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym.